مصاحبه اختصاصی تلویزیون گردشگری با خانم غادا هیجاوی

مصاحبه اختصاصی تلویزیون گردشگری ایران با خانم « غادا هیجاوی » خانم غادا هیجاوی رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی در یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان است. در ادامه میتوانید خلاصه ای از سخنان خانوم

دعوت مسئولین اصفهان برای حضور در نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی

دعوت مسئولین اصفهان از همه هموطنان و مردم شریف ایران مسئولین اصفهان برای شرکت در یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان، به عنوان بزرگترین رویداد حوزه توریسم در شهرگنبدهای فیروزه ای از مردم شریف ایران دعوت به عمل می

ویژه برنامه عصرانه جوانی

ویژه برنامه عصرانه جوانی: با سخنرانی مسعود نیک آیین، مدیرکل تشریفات استانداری اصفهان در یازدهمین نمایشگاه گردشگری وصنایع دستی برگزار شد. 28 الی 31 خرداد 98، اصفهان پل تاریخی شهرستان