نشست مشترک خواهر خوانده های اصفهان

برگزاری نشست فرصت های مشترک خواهرخوانده های اصفهان براساس آخرین گزارشاتی که در یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان پل تاریخی شهرستان انجام گردید. نشست مشترکی با خواهر خوانده های اصفهان انجام گردید که در ادامه مطلب خلاصه ای

نشست خبری نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی اصفهان

نشست خبری یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان براساس آخرین گزارشاتی که در یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان پل تاریخی شهرستان انجام گردید. نشست خبری با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان،نماینده

ویژه برنامه عصرانه جوانی

ویژه برنامه عصرانه جوانی: با سخنرانی مسعود نیک آیین، مدیرکل تشریفات استانداری اصفهان در یازدهمین نمایشگاه گردشگری وصنایع دستی برگزار شد. 28 الی 31 خرداد 98، اصفهان پل تاریخی شهرستان