اصفهان 2020 ، شهر گردشگری و میراث فرهنگی ، سومین نشست شورای سیاستگذاری گردشگری استان اصفهان

« اصفهان 2020 ، شهر گردشگری و میراث فرهنگی»، دستور کار شورای سیاستگذاری گردشگری استان اله یاری گفت: مدیریت جزیره ایی و نشست های جزیره ای در استان با این جامعیتی که در شورای سیاستگذاری گردشگری استان صورت می پذیرد؛ تحت شعاع

حضور کارگروه توسعه گردشگری پایدار در اولین نمایشگاه صنایع خلاق اصفهان

به گزارش روابط عمومی کارگروه توسعه گردشگری پایدار، نخستین نمایشگاه بین‌المللی صنایع خلاق اصفهان با حضور اثر بخش این کارگروه در نمایشگاه بین المللی اصفهان برگزار شد. این نمایشگاه که متشکل از بیش از ١٠٠ غرفه از هنرمندان، صاحبان صنایع كوچك، شهرداری